W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywał się pod hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Ks. Wyjścia 15,6). W Ełku w terminie od 19 do 30 stycznia 2018 odbyło się szereg spotkań, koncertów i nabożeństw ekumenicznych, dzięki którym mogliśmy zbliżyć się do innych tradycji wyznaniowych. Była to również dobra okaza do wspólnie spędzonego czasu, wspólnych dyskusji, pytań i wzajemnej życzliwości. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tą inijcatywę i uczestnikom wydarzeń ekumenicznych.

Zobacz fotogalerię>>>Tydzień ekumeniczny

Brak komentarzy.