W wyniku przeprowadzenia trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania pt. „Izba pamięci w Starych Juchach – świadectwem historii i tradycji Ewangelików działających na Mazurach” ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pod tym samym tytułem, Parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Starych Juchach wyłoniła wykonawcę zadania.

Jest nim firma: Staszewski Marian DAN-BUD, 19-300 Ełk, ul. Letniskowa 14.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przetargu.

Kategorie: Stare Juchy

Brak komentarzy.