Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, życzymy Wam głębokiego przeżywania wydarzeń Wielkiego Tygodnia:

– pełnego pokoju i pokory wjazdu Jezusa do Jerozolimy, 

– odważnego wystąpienia w świątyni,

– zrozumienia wzajemnego dzielenia się sobą w Wieczerzy Pańskiej,

– dramatu Wielkiego Piątku,

– smutku Wielkiej Soboty

i niepojętej radości Niedzieli Zmartwychwstania.

Niech ewangeliczna historia prowadzi nas w naszym życiowym poszukiwaniu sensu życia; naszych dylematach i ciemnej dolinie lęku, naszym poszukiwaniu wzoru miłości i oddania innnym; krytycznym stosunku do współczesnej kultury i popularnej religijności.

Nad wszystkim niech zwycięży zaś nadzieja zmartwychwstania, radość obecności Boga oraz ogromu Jego łaski i miłości.

Życzą duszpasterze i parafianie metodystycznej Parafii Miłości Bożej w Ełku

Brak komentarzy.